Standard leírás FCI


 

Rövid történeti áttekintés

 

Közvetlen őse a "Canis Pugnax " (az ősi római molosszus), melynek ez a könnyebbik változata, amit nagytestű vadak vadászatára és a csatákban "harci segítségnek" használtak. Évekig volt az itáliai népek megbecsült társa. Használták birtok, marha, és személyvédelemre is. A múltban a fajta elterjedt volt egész Itáliában, ahogy arról számtalan ábrázolás és a történetírás tanúskodik. Az utóbbi időkben a fajta kiválóan fennmaradt Dél-Olaszországban, elsősorban Pugliában, Lucaniaban, és Sannioban. Neve a latin "Cohors " - ból származik, ami "őrt", "védőt" jelent.

 


 

Általános megjelenés

 

Középnagy-nagy termetű kutya, erős felépítésű, de elegáns, erőteljes, hosszú izomzattal, nagyon előkelő, erőt, mozgékonyságot, és állóképességet sugároz. Általános felépítése a mezomorf (atléta termetű) állat felépítésére jellemző, amiknek testhossza meghaladja a marmagasságot, a formát illetően harmonikus, a profilt illetően diszharmonikus.

 


 

 

Fontos arányok

 

A testhossz körülbelül 11% - kall, meghaladja a marmagasságot. A fej teljes hossza, eléri a marmagasság 36% - át. A pofa hossza megegyezik a fej teljes hosszának 34% - ával. A mellkas magassága 5 tizede a marmagasságának és megegyezik a végtagok könyöknél mért magasságával.

 


 

Magatartás és karakter

 

Intelligens, aktív és kiegyensúlyozott, utolérhetetlen őrző-védő kutya. A gazdával fogékony és gyengéd, a gyerekekkel és a családdal szeretetteljes, azonban amikor a szükség úgy hozza, rettenetes és bátor védelmezője embernek, háznak és tulajdonnak. Könnyen képezhető.

 


 

Fej

 

Brachycephalikus (rövid fejű) Teljes hossza eléri a marmagasság 36% - át. A járomcsonti szélesség, mely megegyezik a koponya hosszával, meghaladja a fej teljes magasságának a felét, eléri a 66% - t. A koponya és a pofa felső hossztengelye enyhén összetartó. A fej kerülete, a pofacsontoknál mérve, több mint kétszerese a fej teljes hosszának, még a szukák estében is. A fej mérsékelten formázott, kifelé tartó járomcsonti ívekkel. A bőr erős, az alatta lévő szövetekre simul, és meglehetősen feszes.

 


 

 

Koponya

 

Szemből nézve széles és enyhén boltozatos, oldalnézetben szabálytalan ívet alkot, mely a homlokrészen hangsúlyos, ellaposodik a külső nyílirányú taréj mentén. Felülnézetben négyzet alakúnak mutatkozik, a járomcsonti ívek kidomborodása és az azt körülvevő izomzat miatt. A homlok és orrmelléküregek fejlettek és előrenyúlóak, mély homloküreg és látható közbülső barázda A nyakszirt taréj nem túlzottan hangsúlyos. A szemgödör feletti üreg enyhén megjelenő.

 


 

Stop

 

Igen hangsúlyos a nagyon fejlett és domború homlok és orrmelléküregek valamint a kiugró szemöldökívek miatt.

 


 

Orr

 

Az orrtükör egyvonalban van az orrháttal. Oldalnézetben nem nyúlhat túl az ajkak, alkotta elülső függőleges záróvonalon, elülső részének ugyanazon a függőleges síkon kell lennie, mint, amin a pofa elülső része is van. Nagynak kell lennie, meglehetősen lapos orrháttal, széles, nyitott és mozgékony, nedves és hűvös orrlyukakkal. Színe fekete.

 


 

Fang

 

Nagyon széles és mély. A pofarész szélessége csaknem megegyezik a hosszával, ami pedig eléri a fej hosszának 34%-át. Mélysége meghaladja a pofa hosszának 50%-át. A pofaoldalak párhuzamosai és az egész állkapocs telitettsége és szélessége miatt a pofa elülső része lapos és négyzetes. Az orrhát egyenes profilú és meglehetősen lapos. A pofa alsó profilját a felső ajkak határozzák meg, a szemüreg alatti tájék igen enyhe cizelláltságot mutat.

 


 

Ajkak

 

Meglehetősen erősek. Elölnézetben a felsőajak felfordított "U "alakot mutat az elválasztásnál, oldalnézetben nyugodtan lóg. A szájzug pontosan, látható és minden és minden esetben a pofa alsó profilvonalának legmélyebb pontját jelenti. Színe fekete.

 


 

Állkapcsok

 

Nagyon széles, erős és sűrű, a felső állkapocs nagyon enyhén rövidül, ennek eredményeként jelentkező előreharapással. Az alsó állkapocs ágai nagyon erőteljesek és oldalnézetben meglehetősen íveltek, az alsó állkapocs tömege, előre irányuló hangsúlyozottságával, kiemeli a határozott állat. A metszőfogak szilárdan, egyvonalban ülnek.

 


 

Pofa

 

A rágóizom tájéka telt és határozottan megjelenik, de nem túlnagyobbodott.

 


 

Fogak

 

Fehérek, nagyok, számban és fejlettségben teljesek. Az alsó állkapocs metszőfogai csupán kismértékben (kb. 1 cm) állnak a felső állkapocs metszőfogai mellett, ily módon a harapás kismértékű előreharapás.

 


 

Szemek

 

A kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, homlok alatti elhelyezkedésűek, egymástól számottevő távolságban ülnek. A szemhéjrés csaknem ovális, a szemgolyók enyhén kidudorodóak, rásimuló szemhéjakkal, melyek szegélye feketén pigmentált, a szemfehérje nem látszhat. A harmadik szemhéj erősen pigmentált. A szivárványhártya a lehető legsötétebb, a szőrzet színének megfelelően. Tekintete intelligens és éber.

 


 

Fülek

 

A fej tömegéhez és a kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, rövid szőr borítja azokat, háromszög alakúak, meglehetősen csúcsos heggyel, és vastag porcrésszel, magasan tűzöttek, jóval a járomcsonti ív felett, széles alapokkal, lógó helyzetben az arcra simulnak, sohasem érnek le a torok. Meglehetősen nyújtottak és enyhén kidudorodóak az izületnél, amikor a kutya figyel részben, felállnak. Általában egyenlő oldalú háromszög alakra vágják.

 


 

Nyak

 

Felső vonala: Enyhén ívelt.
Hossza: A marmagasság 36% - a vagyis a fej teljes hosszával egyező.
Formája: Ovális keresztmetszetű, erős, nagyon izmos, határozott különállást mutató nyakszirttel. A nyak kerülete annak fele hosszánál mérve a marmagasság körülbelül 80% - a. Harmonikusan kapcsolódik a marhoz, vállakhoz és a mellkashoz, a talajhoz viszonyított ideális állása 45 fokos és a vállakkal is megfelelő szöget zár be.
Bőre: A nyak alsó széle gyakorlatilag lebernyegmentes.

 


 

Test

 

Tömör, erős és nagyon izmos. Hossza 11 százalékkal haladja meg a marmagasságot, +/- 1% eltérés megengedett.

 


 

Felső vonal

 

A háttájék egyenes vonalú, enyhe ágyéki domborulattal.

 


 

Mar

 

Tisztán emelkedik a hátvonalon a fartájék szintje fölé, magas, hosszú és széles. Szikár és harmonikusan kapcsolódik a nyaki és háti részhez.

 


 

Hát

 

Széles és nagyon izmos, mint a törzs egész hátvonala, enyhén emelkedik hátulról előre, szigorúan egyenes vonalú profillal. Hossza kb. a marmagasság 32 százaléka.

 


 

Ágyék

 

Az ágyéktáji rész rövid és széles kell, legyen, határozottan kapcsolódjon a háthoz és a fartájékhoz, nagyon izmos, nagyon masszív, és oldalnézetben enyhén domború Hossza kicsit meghaladva szélességét, a marmagasság 20% - a

 


 

Far

 

Hosszú, széles, a számottevő izomtömeg miatt meglehetősen kerek Hossza, a csípő élétől a farpofák éléig mérve megegyezik a marmagasság 32% - ával. Átlagszélessége egyenlő a marmagasság 23% - ával a vízszintes síkhoz mért esése 28-30 fokos a csípő-far vonalon és 15-16 fokos a csípő élétől a farok tövéig. Ily módon a far enyhén ereszkedő ívű.

 


 

Melltájék

 

Széles, mély esésű és nyitott, jól fejlett izomzattal. Szélessége, szoros összefüggésben a mellkas szélességével, eléri a marmagasság 35% - át. A mellcsont egy magasságban van a vállak csúcsával. Oldalnézetből a melltáj előre is kiterjed a mellső lábak között és enyhén domború.

 


 

Mellkas

 

Mindhárom dimenzióban jól fejlettnek kell lennie, hosszú boltozatos, széles és jól formázott bordákkal, széles bordaközi részekkel. A négy lengőborda hosszú, boltozatos és nyitottan végződik. A mellkas a könyökig lenyúlik és magassága a marmagasság felével egyenlő. Szélessége a magasság felénél mérve, a marmagasság 35% - a és a szegycsont felé haladva enyhén csökkenő anélkül, hogy mellcsontélt formázna. Mélysége (nyílirányú átmérője) megegyezik a marmagasság 55% - ával. Kerülete a marmagasságnak több mint 35% - a.

 


 

Alsó vonal és has

 

A szegycsonti tájék szikár, hosszú, széles, és oldalnézetből széles sugarú félkört formázva a fartájék felé, enyhe ívben húzódik fel a gyomortájékhoz. A hasi tájék se, nem üreges se nem laza, oldalnézetben a szegycsont élétől az ágyékig enyhe ívben emelkedik.

 


 

Lágyék

 

Ürege nem túlzottan hangsúlyos.

 


 

Farok

 

Meglehetősen magasan tűzött a farvonalon, tövénél vastag, csúcsánál nem túlzottan hegyes, és kinyújtva sem ér sokkal a csánkon túlra. nyugalmi állapotban lóg. Más esetben vízszintes vagy enyhén a hátvonal fölötti. Sohasem hajolhat meg annyira, hogy gyűrűt formázzon, vagy függőlegesen álljon. A negyedik csigolyánál vágják.

 


 

Mellső végtagok

 

Mind szemből, mind oldalról nézve függőlegesek. A végtagok könyöknél mért magassága megegyezik a marmagasság 50% - ával. A kutya méreteihez arányosak. erősek és erőteljesek.

 


 

Váll

 

Hosszú, ferde, erős erőteljes és jól osztott izomzattal, a mellkashoz csatlakozik, de mozgásában szabad. Hossza, a mar tetejétől a váll éléig megegyezik a marmagasság 30% - ával, esése a vízszintes vonalhoz mérten 48-50 fokos. A test középsíkjához viszonyítva a lapockacsont élei enyhén elfordultak.

 


 

Felkar

 

Valamivel hosszabb, mint a váll, erős, jócskán fejlett csontozattal, felső kétharmad részében alaposan a törzshöz kapcsolódva. A váll élétől a könyökcsúcsig mért hossza a marmagasság 31-32% - ával egyenlő, és körülbelül 58-60 fokos szöget zár be a vízszintes síkkal. Hosszanti iránya párhuzamos a test középsíkjával. A lapocka és a felkarcsont által bezárt szög 106 és 110 fok között van.

 


 

Könyök

 

A könyökök hosszúak és kiállóak, kapcsolódnak, de nem túl szorosan a bordaüreghez, feszes bőr borítja azokat, hasonlóak, kell, legyenek, az alkarokhoz, egy a törzs nyílirányú síkjával párhuzamos síkon helyezkednek el. A könyökcsúcs (olecranon epiphysis) a lapocka hátsó csúcsából a talajra húzott függőlegesen helyezkedik el.

 


 

Alkar

 

Teljesen függőleges, ovális keresztmetszetű, főként a felső harmadában számos izomzattal, nagyon erős és tömör csontszerkezettel. Hossza könyök csúcsától az alkar végéig megegyezik a marmagasság 32-33% - ával. Kerülete, közvetlenül a könyök alatt mérve, megegyezik a marmagasság 39% - ával. A kéztő - alkarcsonti horony meglehetősen határozott.

 


 

Lábtőízület

 

Szemből nézetből az alkar egyenes függőleges vonalának a meghosszabbítása, szikár, széles, mozgékony és vastag. Kerülete eléri a marmagasság 26%-át, felső végén a kéztőcsont erősen hátrahajlik.

 


 

Lábközép

 

Jóval kisebb, mint az alkar, nagyon erős, szikár, rugalmas, enyhén hajlított (a talajjal kb 75 fokos szöget zár be) Hossza nem haladja meg a mellső végtag könyöknél mért magasságának egy hatodát.

 


 

Hátulsó végtagok

 

Szemből és oldalnézetből függőlegesek. Arányban állnak a kutya méretével.

 


 

Mellső mancsok

 

Kerek alakúak, nagyon ívelt és összehúzott ujjakkal (macskamancs) Szikár és kemény talpal. A körmök erősek, hajlítottak és pigmentáltak, erős a pigmentáltság a talpi és ujjrészi talppárnákon is. erősek, erőteljesek hatodát. Szemből nézve az alkar és a kéztő függőleges vonalát követi.

 


 

Comb

 

Hosszú és széles, kidomborodó izmokkal, ily módon a farpofák éle markánsan megjelenik. Hossza meghaladja a marmagasság 33%-át és a szélessége sohasem kevesebb e magasság 25% - ánál A combcsont tengelye, mely ferdén álló, a felsőtől az alsó végéig és hátulról előre, esésében 70 fokos szöget zár be a vízszintessel, a csípőcsonttal a kellőnél valamivel nagyobb szöget zár be (csípő - comb szögelés)

 


 

Lábszár

 

Hosszú, szikár erős csont és izomszerkezettel, határozottan megmutatkozó izomhoronnyal. Hossza megegyezik a marmagasság 32%-ával és felső végétől alsó végéig, előröl hátrafelé való esése a vízszintessel kb. 50 fokos szöget zár be.

 


 

Térd

 

A térdizület szögellése körülbelül 120 fok. Irányultsága megegyezik a test középsíkjával.

 


 

Csánkizület

 

Széles, vastag, tiszta, tisztán megmutatkozó csontozattal. A kidomborodó csánk él tisztán a lábhorony meghosszabbítását mutatja. A csánk él és a talp (talaj) közötti távolság nem haladhatja meg a marmagasság 26% - át Irányultsága, a test középsíkjához viszonyítva párhuzamos. A sípcsont - lábközépi szögellés körülbelül 140 fok.

 


 

Lábközép

 

Nagyon vastag, szikár, meglehetősen rövid, hengeres és a talajhoz képest mindig függőleges, oldal és hátulnézetből hossza megegyezik kb. a marmagasság 15% - ával (bokát és lábfejet nem számítva). Belső oldalán nincs farkaskarom.

 


 

Hátulsó mancsok

 

Enyhén oválisabb alakúak, mint a mellső lábfejek és az ujjak kevésbé boltozatosak.

 


 

Jármód/mozgás

 

Nagy lépéshossz, nyújtott ügetés, olykor néhány galopplépéssel, de nyújtott ügetésbe hajlóan.

 


 

Bőr

 

Meglehetősen vastag, kismennyiségű bőr alatti kötőszövettel és ezért szorosan tapad az alatta lévő rétegekre mindenhol. A nyak gyakorlatilag mentes a lebernyegektől. A fejen nem lehetnek ráncok. A nyálkahártya pigmentje fekete. A talpak és a körmök pigmentje sötét kell, legyen.

 


 

Szőr

 

Rövid, de nem simaszőrű, üveges szerkezettel, fényes, bőrhöz simuló, erősszálú, nagyon sűrű, egy vékony réteggel, mely télen megvastagodik (de sohasem nő a fedőszőrzet fölé). Átlagos hossza körülbelül 2-2,5 cm. A maron, fartájékon, a combok hátsó vonalán és a faron eléri a körülbelül 3 cm- t, de sohasem alakulnak ki zászlók. A pofán a szőr nagyon rövid, sima bőrhöz simuló és nem hosszabb 1-1,5 cm-nél.

 


 

Szín

 

Fekete, ólomszürke, palaszürke, világosszürke, világos őzbarna, őzbarna, sötét őz barna, és foltos (az őz barna és a szürke különböző árnyalataiban határozottan megjelenő csíkok). Az őz barna és foltos egyedek esetében a fekete vagy szürke álarc csak a pofán jelenik, meg és nem húzódhat a szemvonal mögé. A mellkason, a lábfejek hegyén és az orrháton elfogadható kis fehér folt.

 


 

Magasság és súly


Marmagasság: Kanok esetében 64-68 cm. szukák esetében 60-64 cm. Megengedett eltérés +/- 2 cm.
Súly: Kanok esetében 45-50 kg. Súly/méretarány 0,71 (kg/cm) szukák esetében 40-45 kg. Súly/méret arány 0,68 (kg/cm)

 


 

Megjegyzés

 

A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.

 


 

Hibák

 

A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melynek értékelését az eltérés mértéke határozza meg.